O nás

Modelářský klub Ostrov p.s.

Předseda : Klingora Karel  
Adresa: Krušnohorská 1079 / 6
  363 01 Ostrov
IČO: 497 54 688
Místopředseda:

Jarda Bělohoubek, Ing. Milan Šulc

E-mail: mk02ostrov@email.cz
 
 
 

HISTORIE  KLUBU

     V roce 1959 byla v Ostrově započata výstavba nového závodu ŠKODA a mezi novými zaměstnanci byli i modeláři. Ti založili „Lodní a letecko modelářský klub ŠKODA“. Jeho předsedou byl zvolen Alois Litomiský. Členy klubu se stali modeláři Ing.Muller Zdeněk, Tomšů Jaroslav, Lederbuch Josef, Lichtenberg Miloslav, Gux Jan, Klingora Karel, Kubelka Miroslav, Urbanec Jaroslav, Zabálek Jiří, Pudil Jindřich, Netrval Jaroslav, Fabry René, Šrédl Jaroslav a další.
    Hlavní náplní činnosti klubu byla stavba volných a upoutaných modelů, stavba modelů lodí, účast s modely na soutěžích, propagační létání s upoutanými modely na Mírovém náměstí při oslavách Dne horníků a na Den osvobození a pochopitelně nechyběla ani práce s mládeží v modelářských kroužcích. Ty pracovaly v suterénu Domu Kultury, kde byly dílny, pod vedením Ing. Zdeňka Mullera a Jaroslava Tomšů a dalších modelářů pod patronací Klubu mládeže Pochodeň. Na konci školního roku 1961 byla v pravém křídle Domu Kultury uspořádána výstava modelů.
    V roce 1964 vystřídal ve  funkci předsedy klubu Aloise Litomiského Štěpán Bódiš, který ale v roce1965 přestoupil do Aeroklubu Toužim a novým předsedou klubu byl zvolen Karel Klingora, který tuto funkci vykonává dodnes.
    V průběhu let do klubu přibyly další modelářské odbornosti, železniční, automobilový   a plastikový modelář a název klubu se změnil na Modelářský klub Ostrov. Počet členů klubu vzrostl na téměř 60. Nutno podotknout, že klub byl součástí ZO Svazarmu Ostrov, stejně jako např. Radioklub, Kynologický klub a další. 
    1.dubna 1972 byl založen v Ostrově Městský Dům Pionýrů a Mládeže, ve kterém začaly pracovat po dohodě s jeho vedením modelářské kroužky, pod vedením Miloše Truxy, Jaroslava Urbance, Jiřího Šmída, Ludvíka Dvořáka a Zdeňka Jandery.
    28.dubna 1978 vydal tehdejší Městský Národní Výbor Ostrov – Středisko akce „Z“ stavební povolení na stavbu „Střediska Svazarmu“. Jednalo se o přestavbu bývalé „balené kotelny“ v akci „Z“. Na této akci odpracovali členové klubu desítky brigádnických hodin. 13.4.1983 byla stavba zkolaudována a Modelářský klub měl konečně svoji dílnu.
    V roce 1990 po společenských změnách v naší republice skončil i Svazarm a novou organizací, sdružující kluby, se stalo STSČ – Sdružení technických sportů a činností.Bylo nutno Modelářský klub zaregistrovat u Českomoravského Modelářského Svazu, což se také stalo a klub obdržel r.č. 02. Ani získání IČ nás neminulo. Dalším probíhajícím vývojem se ČMMoS přejmenoval na Svaz Modelářů ČR, ale naši činnost to nijak neovlivnilo.
    S rozvojem elektroniky, chemie, průmyslové výroby a díky novým technologiím přestalo být řízení modelů rádiem naším snem a stalo se skutečností, dostupnou téměř pro každého modeláře. Došlo ke vzniku nových modelářských kategorií, spalovací modelářské motory jsou z větší části nahrazeny elektromotory, atd.
    Náš současný klub pořádá veřejné soutěže v kategorii házedel, rádiem řízených házedel kategorie RC H, členové klubu se účastní soutěží pořádných jinými kluby v kategoriích házedel H, RCH, RC polomaket a RC maket, F5D závody kolem pylonů, vrtulníků a provozují též halové akrobatické modely.
         Pokud jsem v tomto výčtu událostí na něco, nebo někoho zapomněl, tak mi to laskavě promiňte. Nechtěl jsem z naší historie udělat román.
 
                                                               předseda Modelářského klubu r.č.02 Ostrov
                                                                                                                      Klingora Karel.
 
V Ostrově 7.ledna 2015.    

rok 1960

pár historických fotografii